HCM

HCM är en förkortning för Hypertrofisk kardiomyopati som är en hjärtsjukdom som först upptäcktes hos människor på 1950-talet.

Senare på 70-talet upptäcktes den även på katter.

 

Gå direkt till
Hälsoprogram
Symptom
Ärftlighet & avel
Avelsrekommendationer
Ultraljudsundersökning

Hypertrofisk kardiomyopati

Katters hjärtan består av två kammare och två förmak precis som hos människan. Hjärtats uppgift i kroppen är, som många säkert vet, att hålla katten vid liv genom att pumpa runt syrerikt blod till kroppens alla beståndsdelar. Höger sida av hjärtat tar emot syrefattigt blod från kroppen och skickar det vidare till lungorna för att syresätta det.

Sedan går blodet tillbaka ner till vänster sida av hjärtat för att pumpas vidare ut till kroppen och så pågår det. Sjukdomen förklarat i korta drag medför att den vänstra kammaren i hjärtat förtjockas. Det leder till att hålrummet i hjärtat blir mindre och en mindre mängd blod pumpas ut i kroppen vid varje hjärtslag. HCM gör hjärtmuskeln stelare än normalt. Hjärtat får jobba hårdare än normalt och kan heller inte slappna av ordentligt. HCM är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katter och symtomen debuterar oftast vid 2 till 4 års ålder. Oftast drabbas hankatter tidigare, vid ca 1 års ålder, och ofta har de även sämre prognos/blir hårdare drabbade. Sjukdomen/förändringarna på hjärtat går inte att bota men om de upptäcks i tid kan rätt medicinering sättas in för att ge bästa chans att kunna leva med sjukdomen.

Logomakr_8fQb3q

Hälsoprogram

HCM är en sjukdom som kan vara svår för kattägaren att upptäcka. Den smyger sig oftast sakta på och när den sedan visar sig så kan katten vara ordentligt drabbad. Katter är som bekant bra på att dölja att de mår dåligt då de naturligt är ensamlevande djur och blir utsatta för fler faror om de visar sig svaga.

Detta överlevnadsbeteende plus sjukdomens smygande förlopp leder ofta till att HCM upptäcks i ett relativt sent stadium om man inte aktivt kollar efter den. Det finns ett hälsoprogram specifikt för HCM som startades med rasen Maine Coon som varit hårt drabbad av sjukdomen. HCM drabbar alla sorters katter. Programmet finns i hela värden. I Sverige har den svenska Maine Coon Katt-klubben tillsammans med professor och kardiolog Jens Häggström, som jobbar på universitetet i Uppsala, gjort generella rekommendationer för testning och råder uppfödare att vara noga med att kolla de katter som används i uppfödningen. Med testningen har man förhoppning att minska antalet katter som bär på genen inom rasen den egna rasen.

Flera raser väljer att följa programmet som så klart lämpar sig för alla katter. PawPeds driver hälsoprogrammet för HCM och driver även andra hälsoprogram för andra sjukdomar. Nordiska Rexringen uppmanar starkt alla sina medlemmar att följa PawPeds program för scanning. Som köpare rekommenderar vi starkt att du efterfrågar om föräldradjuren är scannade innan köp av unge.

pawpeds

Programmet vill att man scannar sina katter årligen under kattens första 3 levandsår sedan vid 5 års ålder och eventuellt vid 8 års ålder, detta förutsatt att katten scannas utan anmärkning. Om den vid scanning har förändringar ska man följa kardiologens anvisningar. Vid scanning får katten ett utlåtande om hjärtat är ”normal” (friskt), equivocal (förändringar finns som eventuellt är tecken på sjukdomen) eller HCM (konstaterad sjukdom). Man kan även få ”other diagnosis”, vilket innebär att katten inte har HCM, men har en annan typ av förändring på hjärtat som inte är normalt.

Alla scanningar ska utföras hos utbildade specialister. En lista på svenska kardiologer som scannar hjärtan hittar ni HÄR.

Man bör så klart med fördel scanna sin katt även om man inte bedriver uppfödning. Det ger en större chans att upptäcka sjukdomen i god tid och ger även mer material till programmet och dess arbete att få mer kunskap om sjukdomen vilken hittills är relativt okänd. Hälsoprogram är nödvändiga och leder till att nya upptäckter görs. Man kartlägger sjukdomsfrekvensen, spridningen och de framsteg som görs inom varje ras. 1987 upptäckte forskare på det sättet att brist på taurin hos katter kan orsaka en annan hjärtsjukdom och efter det blev det lag på att all kattmat måste innehålla en specifik mängd av just detta. Det pågår nu forsking för utvecklande av mediciner och ifall ett tillskott av fiskolja och vissa proteiner har effekt på HCM. Sverige ligger i täten med att delta i programmet.

Om en kattägare ändå väljer att inte scanna enligt programmet så är det bästa sättet att upptäcka sjukdomen att be den lokala veterinären utföra en grundlig hälsoundersökning i samband med vaccinationen årligen. Det är viktigt att man som djurägare berättar om man upplevt förändringar på katten. Veterinären kan utföra enklare undersökningar. Genom att lyssna på hjärtat kan veterinären höra blåsljud eller oregelbundna hjärtslag. Denne kan även utföra EKG-undersökning som mer detaljerat mäter hur hjärtat jobbar. Eventuellt kan en röntgenundersökning utföras för att se eventuell vätska i lungorna eller ett förstorat hjärta. Vid symtom bör katten absolut genomgå en ultraljudsundersökning hos specialist. Det är bara på detta sätt som det med säkerhet går att fastställa sjukdomen. (Det har på senare tid kommit ett genetiskt test för HCM för Maine Coon-katter men än så länge anses det inte helt tillförlitligt då man inte har tillräcklig forskning och det ska i första hand ses mer som en vägledning)

Symptom på HCM

Alla katter visar inte symtom. Blodet ska transportera ut syre till hela kroppen. Vid HCM orkar inte hjärtmuskeln med sitt jobb till fullo. Dålig cirkulation och sämre syresättning leder till symtom som

- Orkeslöshet
- Svimningar
- Trötthet
- Förändrad andning, katten kan flåsa med öppen mun och bukandas.
- Vätskeansamlingar, så kallade ödem.
- Hjärtsvikt/rytmändringar och plötslig död
- Plötslig död på grund av hjärtsvikt eller rytmrubbningar
- Blåsljud - onormal hjärtrytm

Följdsjukdomen ATE - Arteriell Thromboembolism
Detta är en av de värre följderna av HCM. Små klumpar av levrat blod bildas i hjärtat på grund av dess nedsatta kapacitet och förs ut i kroppen. Blodklumpen fastnar senare i ett av de smalare blodkärlen. Det blir ofta där kroppspulsådern delar sig till bakbenen och det orsakar hälta eller akut förlamning och smärta i ena eller båda bakbenen. Det kan vara svårt att behandla detta tillstånd efter att det uppkommit. Lättare tillstånd kan behandlas med blodförtunnande medicin men katten brukar må mycket dåligt, lida och få panik. Lyckligtvis kan ändå de flesta katter där sjukdomen upptäckts i tid få rätt medicin, leva ett bra längre liv utan lidande trots sin sjukdom och ofta uppnå en helt normal levnadsålder. En katt som inte har symptom lever i medel 3-5 år efter ställd diagnos.

Ärftlighet och avel

Alla uppfödare rekommenderasatt inte använda katter med diagnosticerad HCM i avel. Vid tvetydiga scannings-resultat så rekommenderas man ta ett nytt test innan man börjar avla på katten. Hur försiktig och noggrann man än är som uppfödare så finns ändå inga garantier att sjukdomen upptäcks i tid innan man börjar sitt avelsarbete på katten. Sjukdomen kan upptäckas sedan katten väl parats och kanske har man sålt djur vidare till avel. Om diagnos ställts på en katt i denna situation så måste man kontakta inblandade kattägare och uppfödare för att stoppa spridningen och inte göra skada på rasen. Avkommor till en drabbad katt bör man vara extra försiktig med och testa enligt programmet och inte ta kull på förrän 3 års ålder efter att ha testats normalt. Om man nu inte väljer att avstå att ta kull på den avkomman.

HCM är en genetiskt ärftlig sjukdom där bara ett sjukt anlag behövs för att katten ska ha sjukdomen. Om en sjuk katt parar en frisk katt är det alltså 50% risk att föra sjukdomen vidare och 75 % om båda föräldrarna bär på det. Exakt hur HCM nedärvs är inte helt kartlagt ännu.

Rekommendationer för uppfödare:

- Katter som scannas normala och som inte har nära släktingar med HCM kan användas i avel.
- Katter som scannas med nån typ av HCM-diagnos ska inte användas i avel.
- Katter som scannas med equivocal ska hanteras med försiktighet. Om katten scannades med resultat equivocal innan 2 års ålder ska katten inte användas i avel innan den har nått 2 års ålder och kan scannas om.
- Katt som scannas med equivocal vid en ålder om 2-3 år kan man ta en kull på katten, dock endast om det är absolut nödvändigt och katten inte har kull sedan tidigare. Den ska då paras med en katt som är scannad normal (ju äldre desto bättre) och som inte har släktingar med avvikande resultat. Ungar ur den kullen får inte användas i avel tills föräldern med tidigare equivocal diagnos scannas om efter 3 års ålder och då med normalt resultat eller oförändrat resultat – equivocal.
- En katt som scannats equivocal när den är över 3 års ålder kan användas i avel, men endast paras med katter som är scannade normal och har inga släktingar med avvikande resultat. Med släktingar menas föräldrar, syskon och deras avkommor (syskonbarn). Har du en katt vars släktingar har diagnos finns rekommendationer för dessa:
- Släkting som har HCM, katten har normalt hjärta innan 2 års ålder
Dessa katter ska inte användas i avel tills de har scannats normalt efter 2 års ålder
- Släkting som har HCM, katten har normalt hjärta vid 2-3 års ålder
En kull kan tas om den inte har avkomma sedan tidigare. Den ska paras med katt som har scannats normal och inte har släktingar med HCM. Kattungarna ur kullen får inte gå i avel förrän föräldrakatten scannas om igen efter 3 års ålder med diagnos normal.
- Släkting har HCM, katten scannas normal efter att den har fyllt 3 år. Katten kan användas i avel. Den ska dock paras med en katt som inte har en riskprofil, dvs ej är equivocal eller har släktingar som har HCM.
- Släkting har HCM och katten scannas med equivocal.
Man ska vara väldigt försiktig med att riskera att använda den katten i avel.

Så går en ultraljudsundersökning till

Om du ska scanna en katt så börjar du med att hitta den specialist som finns närmast dig. Du hittar en lista HÄR. Kontakta respektive klinik för att boka en tid. En scanning kostar mellan 1200-1800 kr beroende på ort och klinik. I vissa fall kan man scanna sin katt på en sk. scanningsdag, oftast anordnad av enskild uppfödare eller klubb. Då kan det vara lite billigare.

Inför scanningen behöver du ha skrivit ut en blankett från PawPeds, du
hittar den HÄR.

Undersökningen är smärtfri för katten men olika katter kan så klart uppleva hela situationen mer eller mindre stressande. Det hör till ovanligheterna att det behövs lugnande medicin. Det bästa för att se hur hjärtat arbetar är att undvika lugnande medel. Kom i tid till undersökningen så att extra stress undviks och eventuellt kan katten få kolla runt var den kommit. Ha utskriven och ifylld blankett för ändamålet med dig till undersökningen. Även kattens stamtavla eller annat som stärker dennes id. Man börjar med att väga katten och scannar av id-chippet. Veterinären börjar med att lyssna på hjärtat med stetoskop. Vid ultraljudsundersökningen ska katten ligga ner på vänster sida på en brits eller ett bord så att veterinären kommer åt att läsa av hjärtat via bröstkorgen. Du kommer att behöva vara behjälplig och hålla katten i ett fast grepp. Vissa specialister kan även scanna en katt som står upp. Själva ultraljudsapparaten är lite lik en deodorant med sladd till en speciell dator. Lite gel på huden behövs för att få god kontakt. Man tittar efter en förtjockad hjärtmuskel, förstorat förmak och vätska i hjärtsäcken. Veterinären vill också se hur hjärtat beter sig i avslappningsfasen och får upp olika värden som sedan skrivs ner på den blankett som du hade med dig. Du får veta resultatet och får rekommendation om hur du ska fortsätta.