Om Nordiska Rexringen

Anor från 1976

Nordiska Rexringen bildades redan 1976 och är därmed en av de äldsta intresseföreningarna för de lockiga kattraserna. Intresset för våra rexar har stadigt ökat genom åren och Nordiska Rexringen har idag närmare tvåhundra medlemmar (jämfört med 1976 då medlemsantalet var ca femtio.). Nordiska Rexringen är en oberoende rasring med medlemmar från olika förbund och föreningen välkomnar alla rexentusiaster från hela norden.

Rexraser

Rex är en benämning som används generellt för alla de kattraser som har lockig eller vågig päls. Det finns många rexraser men de vanligaste hos oss idag är Cornish Rex och Devon Rex. Nordiska Rexringen är öppen för alla rexraser.

Målsättning

Nordiska Rexringens målsättning är att värna om rexkatten genom att:

- Informera om och främja intresse, samarbete och uppskattning och av samtliga rexraser.
- Verka för att avel med rexkatter drivs enligt goda genetiska principer och ge råd därom.
(Nordiska Rexringens stadgar, paragraf 1.2)

nrxx
Selkirk Rex, chokaldpadda m vitt, foto Anna Carlsson 2
Rexpressen

Verksamhet

Nordiska Rexringen ger ut en medlemstidning, Rexpressen, som utkommer med tre nummer om året. I Rexpressen hittar du bl a artiklar, bilder från utställningar och evenemang. Du kan även läsa andra medlemmars kattberättelser och får information om vad som händer i föreningen.

Nordiska Rexringens hemsida syftar till att vara en informationsportal för alla rexentusiaster och vi vill här sprida kunskap om rexarna och deras historia. Hemsidan avspeglar föreningens målsättning och ska ge nyfikna en insikt i vad en rexkatt är och vad man bör tänka på när man bestämt sig för att dela sitt hem med en rex.

Föreningen vill också stödja uppfödare av raserna och bistå med information om avel och hälsa och i detta syfte har föreningen avelsråd dit man kan vända sig med frågor.

Bli medlem

Alla som känner engagemang och intresse för rexkatter är hjärtligt välkomna att bli medlemmar i Nordiska Rexringen. Vi tror att en stor och vital intresseförening är något som kan bidra till att stärka rexkatternas status och ju fler vi är desto starkare talan kan vi föra för våra raser när så behövs.

nrx_transparent-06