Om Nordiska Rexringen

Styrelsen

Vid årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska ingå i föreningens styrelse samt vilken post de ska ha. Här kan du se vilka som valdes vid årsmötet år 2019. Årsmötet hålls varje år senast i maj.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss vid frågor eller funderingar. Enklast når du oss genom att skicka ett mail till styrelsen@rexringen.nu.

harri_maisa

Ordförande
Harri Saari
Tel: 072-5874020
Mail: ordforande@rexringen.nu

Profil

2000px-Placeholder_no_text.svg

Vice ordförande
Berit Pedersen

2000px-Placeholder_no_text.svg

Sekreterare
Arne Grundberg

2000px-Placeholder_no_text.svg

Kassör
Kristina Kjell
Tel: 070-5825814
kassor@rexringen.nu

Alexadra

Ledamot
Alexandra Holmgren

2000px-Placeholder_no_text.svg

Suppleant
Carina Gustafsson

Andra förtroendevalda

2000px-Placeholder_no_text.svg

Revisorsuppleant
Birgitta Karlsson

2000px-Placeholder_no_text.svg

Valberedning
Tuuli Lundbäck-Larva

Bli medlem

Alla som känner engagemang och intresse för rexkatter är hjärtligt välkomna att bli medlemmar i Nordiska Rexringen. Vi tror att en stor och vital intresseförening är något som kan bidra till att stärka rexkatternas status och ju fler vi är desto starkare talan kan vi föra för våra raser när så behövs.

nrx_transparent-06