PRA

PRA – PROGRESSIV RETINAL ATROFI (rdAc-MUTATION)

Bakgrund
Man har ganska nyligen upptäck att PRA rdAC även finns hos Cornish rex. Det finns några kända bärare av sjukdomen i Sverige, Finland, Polen och Belgien. Hur utbredd sjukdomen är inom rasen är inte känt ännu då det är väldigt få katter som testats för PRA rdAC. Därför är det viktigt att kartlägga hur läget är inom rasen.

Sjukdom och ärftlighet
PRA rdAc är en ärftlig degenration av näthinnan som leder till att katten blir blind. I dagsläget finns det inget botemedel och det går inre att hindra sjukdomens utveckling. Sjukdomen återfinns hos flera olika kattraser (abessinier, siames, bengal, ocicat, singapura, oriental mm.). Mutationen rdAc nedärvs recessivt. Det innebär att båda föräldrarna behöver vara bärare av det defekta anlaget för att avkomman ska drabbas. Katten som har fått det sjukdomsanlaget från båda föräldrarna kommer att utveckla blindhet med tiden, dessa kallar man för drabbade katter. En katt som har endast ett sjukdomsanlag kallas för bärare. Bärare har inte någon klinisk påvisbar nedsättning i synen och näthinnan ser normal ut.

Rekommendationer och avelsprinciper
Nordiska Rexringen rekommenderar att man använder enbart Cornish rex med känd rdAc-status i avel. Det innebär att katten själv är testad eller att kattens föräldradjur är fria från PRA rdAc. Man ska inte använda drabbade katter i avel eller para en bärare med en annan bärare.

Avelsprinciperna som gäller:
- rdAc-normal katt får paras med rdAc-normal katt
- rdAc-normal katt får paras med rdAc-bärare
- katt med dubbla rdAc-anlag (drabbad katt) ska inte användas i avel.

Testning
Man kan testa katten för PRA rdAc med ett DNA-test. Det finns flera olika laboratorier som erbjuder detta test. Du kan även rådfråga din egen veterinär. Observera att det finns flera olika PRA man kan testa för och det är rdAc som gäller för cornish rex och inte den som heter PRA CRX.