Parasiter

Gå direkt till

Giardia
Tritrichomonas

Tritrichomonas foetus och giardia intestinalis

Urdjuren/protozoerna/encelliga tarmparasiterna Tritrichomonas och Giardia är smittsamma parasitära sjukdomar som smittar via avföring. Båda parasiterna är relativt vanligt förekommande och drabbar företrädesvis yngre raskatter i uppfödningsmiljö eller nylevererade kattungar, vilket har visats i ett flertal studier från hela världen.

Infektion kan förlöpa utan symtom, det vill säga katten är till synes frisk men utskiljer parasiter med avföringen. Ofta ses dock illaluktande, lös avföring av varierande utseende, ofta i skov. Hos vissa katter ses även kräkningar och avmagring medan andra läcker avföring.

LogoMakr_7gEEQU

Giardia

Giardia infekterar tunntarmen, vars huvudsakliga uppgift är att ta upp näring ur den smälta födan. Vid infektion kan en minskad tillväxt hos kattungar eller avmagring hos vuxna djur ses. Diarrén kan se ut på olika sätt och går ofta i skov. Vissa katter kan även kräkas. Det är inte ovanligt att man hittar Giardia hos vuxna, friska djur utan att det yttrar sig som ett kliniskt problem. Ungefär 30 procent av friska kattungar bär på Giardia utan att visa några symptom. Det första tecknet på en infektion med Giardia i ett katteri kan vara att köpare slår larm om att deras kattunge har utvecklat diarré inom ett par veckor från leverans och sedan testats positivt för Giardia. Smittan har då sannolikt skett redan i katteriet och omplaceringsstressen kan ha sänkt dess immunförsvar till en så låg nivå att en tidigare symtomfri infektion blossar upp med kraft. Undantag finns förstås, till exempel om kattungen flyttar till ett flerkattshushåll som redan är infekterat.

Organismen Giardia förekommer i två former, antingen kan den vara rörlig (trofozoit) eller orörlig och inkapslad (cysta). Trofozoiterna finns i tarmen och de omvandlas till cystor under passagen ut med avföringen. Det är cystorna som påvisas vid träckprovsundersökning. Cystorna kan direkt infektera en ny individ och de kan överleva i de flesta miljöer utan att påverkas. Cystorna kan ligga ”vilande” i ett hem och deras antal byggas på över tid.

Tritrichomonas foetus

Infektion av Tritrichomonas äger rum i grovtarmen, vars huvudsakliga uppgift är att ta upp vätska ur den smälta födan. Näringsupptaget, som sker i tunntarmen, påverkas alltså inte och därför ser man heller ingen eftersatt tillväxt hos kattungar eller avmagring hos vuxna djur. Tvärtom förefaller ofta de äldre katterna helt sunda utöver den komocke-liknande diarrén, som gärna har slemmiga stråk. Diarrén går i skov och luktar mycket illa och vissa individer läcker diarré från en kraftigt inflammerad ändtarm. En del kattungar kan bli rejält sjuka och dö av uttorkning, medan andra håller sig friska så länge de är hos sina mammor, men blir sjuka när de flyttar. Det är inte ovanligt att Tritrichomonas påvisas hos vuxna, friska djur utan att det yttrar sig som ett kliniskt problem. Som beskrivits för Giardia kan det första tecknet på en infektion med Tritrichomonas i ett katteri vara att köpare slår larm om att deras kattunge har utvecklat diarré inom ett par veckor från leverans, alternativt att en ny individ i besättning utvecklat diarré. Smittan med Tritrichomonas har då sannolikt följt med kattungen från katteriet.

Tritrichomonas överlever inte länge utanför kattens kropp och därför byggs inte smitta upp i miljön på sammas sätt som för Giardia. Organismen överlever upp till en vecka i blöt avföring vid rumstemperatur. Den smittar väldigt effektivt via avföring och man kan anta att katter som delar låda med en eller flera infekterade individer också är/blir infekterade.

För mer aktuell information om provtagning, symptom och behandling läs mer på SVAs hemsida.
http://www.sva.se/djurhalsa/katt/rekommendationer-parasitorsakade-diarreer-katt

Mer information om olika parasiter finns också att läsa på SVA. http://www.sva.se/djurhalsa/katt/parasiter-hos-katt?lid=25122