Konsumentinformation

Vad gäller mellan köpare och säljare?

Näringsidkare: En som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk natur. (Till näringsidkare räknas de som innehar stamnamn, men även den som föder upp, eller avser att börja med uppfödning utan stamnamn).

Konsument: En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Lagar

Konsumentköplagen reglerar köp mellan näringsidkare och konsument, dvs. uppfödare som säljer till privatperson. Konsumentköplagen är en tvingande lagstiftning till konsumentens fördel, det vill säga den innehåller bestämmelser som inte kan frångås genom avtal mellan parterna. Om ett avtal innehåller överenskommelser som strider mot lagstiftningen kan köparen vid en tvist stödja sig på lagen även om avtalet skulle säga något annat.

Köplagen reglerar köp mellan näringsidkare, dvs. när uppfödare köper av uppfödare, men även köp mellan två privatpersoner. Lagen är dispositiv, det vill säga den är inte tvingande, man kan friskriva sig från delar och det parterna avtalar gäller. Mer om ny lagtext som är relevant för köp av djur, Konsumentköplag (2022:260) 4 kap hittar ni HÄR.

 

victoria-heath-367303-unsplash