Om Nordiska Rexringen

Styrelsen

Vid årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska ingå i föreningens styrelse samt vilken post de ska ha. Här kan du se vilka som valdes vid årsmötet år 2019. Årsmötet hålls varje år senast i maj.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss vid frågor eller funderingar. Enklast når du oss genom att skicka ett mail till styrelsen@rexringen.nu.

harri_maisa

Ordförande
Harri Saari
Tel: 072-5874020
Mail: ordforande@rexringen.nu

2000px-Placeholder_no_text.svg

Vice ordförande
Berit Pedersen

2000px-Placeholder_no_text.svg

Sekreterare
Miia Gråsten

2000px-Placeholder_no_text.svg

Kassör
Kristina Kjell
Tel: 070-5825814
kassor@rexringen.nu

2000px-Placeholder_no_text.svg

Ledamot
Emma Carlsson

2000px-Placeholder_no_text.svg

Ledamot
Carina Gustafsson

2000px-Placeholder_no_text.svg

Suppleant
Linda Westerback Nielsen

2000px-Placeholder_no_text.svg

Suppleant
Erika N

2000px-Placeholder_no_text.svg

Suppleant
Stina Nanneson

Andra förtroendevalda

2000px-Placeholder_no_text.svg

Revisor
Christina Dreifeldt

2000px-Placeholder_no_text.svg

Revisorssuppleant
Birgitta Karlsson

2000px-Placeholder_no_text.svg

Valberedning
Emil Bäckström
(sammankallande)

2000px-Placeholder_no_text.svg

Valberedning
Jenny Johansson

2000px-Placeholder_no_text.svg

Valberedning
Alexandra Holmgren

Bli medlem

Alla som känner engagemang och intresse för rexkatter är hjärtligt välkomna att bli medlemmar i Nordiska Rexringen. Vi tror att en stor och vital intresseförening är något som kan bidra till att stärka rexkatternas status och ju fler vi är desto starkare talan kan vi föra för våra raser när så behövs.

nrx_transparent-06