Årsmöte 2024

Tid: Fredag 31 maj 2024 klockan 18.00
Plats: Digitalt

Årsmötet hålls i år digitalt. För att kunna delta, behöver du ha en fungerande kamera samt mikrofon. Anmäl ditt deltagande senast den 24 maj till styrelsen@rexringen.se! Länken till mötet skickas senast dagen före mötet och endast till dem som har anmält sig i förväg.

Har ni inte mottagit kallelse med dagordning samt allt annat mötesmaterial vänligen kontakta styrelsen per e-post.